Melodije Jadrana favicon-01

PRVA VEČER

PRVA VEČER MELODIJA JADRANA

POP KONCERT – MISA MEDITERANA

Sakralni pop koncert Misa Mediterana prva je pop-misa na svijetu iz pera renomiranog skladatelja i producenta Tončija Huljića i Hane Huljić. Pop misa Mediterana, Dies irae i Ave Maria sastavni su dijelovi ovog jedinstvenog koncerta. Dies irae je skladala, orkestrirala i izvodi Hana Huljić, a ostala dva djelo su Tonča Huljića. Napravljena po svim postulatima liturgijske mise, spoj je mjuzikla i klasičnog kršćanskog obreda.

Emotivna, istovremeno zabavna i introspektivna, Misa Mediterana jedinstvena je kombinacija duhovne i pop-glazbe. Iako temeljena na katoličkim zasadama vjerovanja, Misa je otvorena prema svakome jer, prema riječima autora, glazba pripada svima.

Saša Stojanović Sapa